5 vragen

Praktijkopleider nieuwe stijl

Praktijkopleider nieuwe stijl

Het werkveld vraagt om goed opgeleide praktijkopleiders die naast het begeleiden van studenten ook kwalificerend kunnen beoordelen. De Academie voor Wonen, Zorg en Welzijn en het Consortium Beroepsonderwijs werken samen om een antwoord te geven op die vraag. Een ontwikkelgroep heeft in overleg met een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de praktijk twee blended leermodulen ontwikkeld: ‘Assessor’ en ‘Examinator’. De module Assessor wordt momenteel in pilots getest.