Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Niet om vaste krachten vrij te kunnen geven met de feestdagen’

‘Niet om vaste krachten vrij te kunnen geven met de feestdagen’

U kon reageren op de stelling ‘Voltijdstudenten volgen onderwijs en hoeven dus geen stage te lopen tijdens de feestdagen’. Deze keer is er veel gebruikgemaakt van sociale media: via LinkedIn en Twitter ontvingen wij meerdere berichten. En terecht of niet: als je later ook onregelmatig werkt, dan ook tijdens de opleiding/stage? De meningen zijn verdeeld.