Onderzoek

Het effect van onderwijs in early warning systems

Het effect van onderwijs in <i>early warning systems</i>

Acuut zieke patiënten met complexe gezondheidsproblemen worden steeds vaker op algemene afdelingen verpleegd. Vroege signalering van aanwijzingen die duiden op verslechtering van de gezondheidssituatie is bij deze patiënten cruciaal. Early warning systems (EWS), waarbij fysiologische parameters samengevoegd worden in een score, ondersteunen tijdige signalering van een klinische verslechtering. Hiermee kan een spoedopname op de intensive care of een reanimatie worden voorkomen. Deze literatuurstudie onderzoekt het effect van EWS-scholing op de kennis, het vertrouwen en de klinische praktijk van verpleegkundigen.

Referentie

  • Saab, M. M., McCarthy, B., Andrews, T., Savage, E., Drummond, F. J., Walshe, N., et al. (2017). The effect of adult early warning systems education on nurses’ knowledge, confidence and clinical performance: A systematic review. Journal of Advanced Nursing, 73(11), 2506-2521.