Column

Blijvende inspiratiebronnen

Blijvende inspiratiebronnen

'Je schooltijd vergeet je niet snel. Ik heb er veel goede herinneringen aan. (...) Het zijn de leraren die mij de liefde voor het onderwijs bijbrachten, vakkennis en vakdidactiek, liefde voor het leren van kinderen en volwassenen. Ze staan me nog helder voor de geest, als voorbeeld en als inspiratiebron. Ook al ligt die schooltijd ver achter mij.'

Nieuwsgierig? Lees de volledige column.

‘Professionals die je steeds bijblijven’

Noot

  1. Een PICC-lijn is een centraal infuus dat in de ader van de bovenarm geplaatst is. De lijn dient om medicijnen toe te dienen via de bloedvaten en bloed af te nemen voor onderzoek. Dat gebeurt altijd via een infuus. Als er vaak medicijnen via de bloedvaten gegeven worden of dikwijls bloed afgenomen moet worden, kan een PICC-lijn een goed alternatief zijn. Die voorkomt schade aan de bloedvaten.