Column

Zusterhuis

Zusterhuis

’Zo,’ zegt mijn collega, ‘je kan al een behoorlijk eind terugkijken vanuit je eigen ervaring en verbondenheid.’ We zijn bezig met het maken van een tijdlijn over thema’s op het gebied van denken over leren en opleiden van verpleegkundigen en verzorgenden. Als onderwijskundige ben ik in de loop van de jaren bij vele kleine en grote, lokale en landelijke ontwikkelingen rond opleiden en leren betrokken geweest. In zorgorganisaties, op scholen, in teams, in beleid. Inderdaad: in sterke verbondenheid. Dit jaar al vijfendertig jaar…

Nieuwsgierig? Lees de volledige column.

‘Wat zou de zorg ermee gebaat zijn als de hoofdzuster nog eens kwam buurten’

Referentie
Beelen, A. van. (2017, 6 juli). Mag de hoofdzuster terug? Geraadpleegd juli 2017, van https://www.artsenauto.nl/mag-de-hoofdzuster-terug/