Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2017, Jaargang 41, Nummer 5, pp. 26-29

Onderzoek

SAMEN LEREN VRAAGT MAATWERK
Hoe denken verzorgenden en verpleegkundigen in een verpleeghuis over deskundigheidsbevordering?

Hoe denken verzorgenden en verpleegkundigen in een verpleeghuis over deskundigheidsbevordering?

Deskundigheidsbevordering lijkt dé oplossing om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te verbeteren. De Inspectie van de Gezondheidszorg en de Nederlandse overheid zijn hier al van overtuigd. Maar wat geschikte leeractiviteiten, leerverbanden, leerthema’s en randvoorwaarden hierbij zijn, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat wanneer verzorgenden en verpleegkundigen betrokken zijn bij de insteek van leerprocessen het uiteindelijke leereffect vergroot wordt. Hoog tijd om te weten hoe verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen denken over deskundigheidsbevordering na hun diplomering.

Referenties

 • Actiz. (2015). Verbinding geeft kracht. Inzichten vanuit de Benchmark in de zorg 2015. Utrecht: Actiz.
 • Augustsson, H., Törnquist, A., & Hasson, H. (2013). Challenges in transferring individual learning to organizational learning in the residential care of older people. Journal of Health Organization and Management, 27 (3), 390-408.
 • Bangerter, L.R., Haitsma, K. van, Heid, A.R., & Abott, K. (2015). Make Me Feel at Ease and at Home: Differential Care Preferences of Nursing Home Residents. The Gerontologist, 00(00), 1-12. doi:10.1093/geront/gnv026.
 • Berings, M.G.M.C. (2006a). On-the-job learning styles: Conceptualization and instrument development for the nursing profession. Proefschrift. Universiteit Tilburg.
 • Berings, M.G.M.C. (2006b). Vragenlijst werkplek leerstijlen verpleegkundigen. Radboud UMC, Zorgacademie. Gedownload op 20 augustus 2016 van https://www.researchgate.net/publication/269708951_Vragenlijst_Werkplek_Leerstijlen_Verpleegkundigen
 • Bjørk, I.T., Tølen, M., & Sorensen, A.I. (2013). Exploring informal learning among hospital nurses. Journal of Workplace Learning, 25(7), 426-440.
 • Inspectie van de Gezondheidszorg. (2014). Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam: Intensivering toezichtbezoeken aan verpleeg- en verzorgingshuizen in de periode 2011 en 2012. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 • Inspectie van de Gezondheidszorg. (2015).Tussenrapportage toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 • Inspectie van de Gezondheidszorg. (2016). Eindrapportage toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 • Kessels, J.W.M. (2012). Vakmanschap en vernieuwing in ontwerppraktijken. In Rondeel, M. (Ed.), Het ontwerpboek: leertrajecten ontwerpen voor vakmanschap en vernieuwing (pp. 248-257). Utrecht: Kessels & Smit Publishers.
 • Kessels, J.W.M., & Poell, R.F. (2011). Handboek human resource development: Organiseren van het leren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Kwakman, K. (2011). Leren van professionals tijdens de beroepsuitoefening. In Kessels, J.W.M. & Poell, R.F. (Eds.). Handboek human resource development: Organiseren van het leren (pp. 297-313). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Lisman, A., Natte, M., & Poell, R.F. (2007). Op zoek naar leerwegtypen van verpleegkundigen. Develop, 2, 22-33. 
 • McGilton, K.S., Bowers, B.J., Helath, H., Shannon, K., Dellefield, M.E., Prentince, D., et al. (2016). Recommendations From the International Consortium on Professional Nursing Practice in Long-Term Care Homes. Journal of the American Medical Directors Association, 17 (2), 99-103.
 • Pool, I.A. (2015). Continuing professional development across the nursing career. A lifespan perspective on CPD motives and learning activities. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
 • Pool, I.A., Poell, R.F., Berings, M.G.M.C., & Ten Cate, O. (2016). Motives and activities for continuing professional development: An exploration of their relationships by integrating literature and interview data. Nurse Education Today, 38, 22-28.
 • Poell, R.F., &Van der Krogt, F.J. (2011). Professionaliseringsstrategieën van werknemers. In Kessels, J.W.M., & Poell, R.F. (Eds.). Handboek human resource development: Organiseren van het leren (pp. 197-214). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Poell, R.F., &Van der Krogt, F.J. (2014). An empirical typology of hospital nurses’ individual learning paths. Nurse Education Today, 34(3), 428-433.
 • Snoeren, M.W.C., Volbeda, P., Niessen, T.J.H., & Abma, T.A. (2016). Dutch care innovation units in elderly care: A qualitative study into students’ perspectives and workplace conditions for learning, Nurse Education in Practice 17, 174-181.
 • Van der Waals, J. (2012). Van 'managergestuurd' naar 'medewerkergestuurd’ opleiden en leren. In Kessels, J.W.M. & Poell, R.F. (Eds.). Handboek human resource development: Organiseren van het leren (pp. 162-177). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.