Opinie

LEZERS REAGEREN
‘De professional moet behoorlijk zelfstandig zijn in leren en ICT-vaardig worden’

‘De professional moet behoorlijk zelfstandig zijn in leren en ICT-vaardig worden’

De stelling van nummer 4 luidde: ‘Het voordeel van online leren door zorgprofessionals wordt enorm overschat.’ Aanleiding was een bericht waarin zorg werd uitgesproken over de computervaardigheden van verzorgenden en verpleegkundigen, nu er zoveel modules en leeractiviteiten online worden aangeboden. We ontvingen reacties van opleiders, die een cursus/ leergang verzorgd hebben en nemen kennis van hun ervaringen. Zij beschrijven randvoorwaarden en condities waardoor cursisten actief zullen (blijven) leren.