Student aan het woord

‘De opdrachten die we maken zijn onderdeel van en verweven met de stage’

‘De opdrachten die we maken zijn onderdeel van en verweven met de stage’

Judit Polet is vierdejaars hbo-v-student aan de Hogeschool Utrecht. Zij loopt haar afstudeerstage in de ouderenzorg bij het Zorginnovatiecentrum (ZIC) van zorgorganisatie Zorgpartners Midden-Holland.