Onderzoek

Een vergelijkende studie op basis van een longitudinaal onderzoek
De spirituele ontwikkeling van studenten verpleegkunde in Nederland en Europa

De spirituele ontwikkeling van studenten verpleegkunde in Nederland en Europa

Studenten verpleegkunde zijn er in alle landen en overal wordt zorg verleend. Zingeving en spiritualiteit in de zorg zijn cultuurbepaald en dat deed ons, als lectoraat Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa, de vragen stellen: leveren Europese hogescholen verpleegkundigen af die eenzelfde spirituele ontwikkeling doorgemaakt hebben? En welke curriculumonderdelen dragen hieraan bij? Dit onderzoek laat zien dat er weinig verschil lijkt te zijn tussen bijna-afgestudeerde studenten verpleegkunde in Europa. En dat vooral het verlenen van zorg aan patiënten tijdens stages studenten bewust maakt van en vaardig maakt in spirituele zorgverlening.

Referenties

 • Ali, G., Wattis, J. & Snowden, M. (2015). ‘Why are spiritual aspects of care so hard to address in nursing education?’ A literature review (1993-2015). International Journal of Multidisciplinary Comparative Studies, 2(1), 7-31.
 • Baldacchino, D.R. (2008). Teaching on the spiritual dimension in care to undergraduate nursing students: the content and teaching methods. Nurse Education Today, 28(5), 550-562.
 • Catanzaro, A.M., & McMullen, K.A. (2001). Increasing nursing students’ spiritual sensitivity. Nurse Educator, 26(5), 221-226.
 • Cockell, N., & McSherry, W. (2012). Spiritual care in nursing: an overview of published international research. Journal of Nursing Management, 20(8), 958-969.
 • Huber, M., Vliet, M. van & Boers, I. (2016). Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160, A7720.
 • Integraal Kankercentrum Nederland (2010). Landelijke richtlijn: Spirituele zorg (versie 1.0). Leiden: Integraal Kankercentrum Nederland.
 • Jager Meezenbroek, E. de, Garssen, B., Berg, M. van den, Tuytel, G., van Dierendonck, D., Visser, A. e.a. (2012). Measuring spirituality as a universal human experience: development of the Spiritual Attitude and Involvement List (SAIL). Journal of Psychosocial Oncology, 30(2), 141-167.
 • Leeuwen, R. van (2008). Towards nursing competencies in spiritual care. Thesis University of Groningen. Enschede: Ipskamp Printpartners.
 • Leeuwen, R. van, Tiesinga, L.J., Middel, B., Post, D., & Jochemsen, H. (2009). The validity and reliability of an instrument to assess nursing competences in spiritual care (SCCS). Journal of Clinical Nursing, 18(20), 2857-2869.
 • Leeuwen, R. van & Schep-Akkerman, A. (2015). Nurses’ perceptions of spirituality and spiritual care in different health care settings in the Netherlands. Religions, 6(4), 1346-1357
 • McSherry, W., Draper, P., & Kendrick, D. (2002). The construct validity of a rating scale designed to assess spirituality and spiritual care (SSCRS). International Journal of Nursing Studies, 39(7), 723-734.
 • McSherry, W., Cash, K. (2004). The language of spirituality: an emerging taxonomy. International Journal of Nursing Studies, 41(2), 151-161.
 • Narayanasamy, A. (2014) The challenges of teaching and learning spirituality in nursing. Journal of Nursing and Care, 3(5), 189.
 • Ramezani, M., Ahmadi, F., Mohammadi, E., & Kazemnejad, A. (2016). Catalysts to spiritual care delivery: a content analysis. Iranian Red Crescent Medical Journal, 18(3), e22420.
 • Ross, L., Leeuwen, R. van, Baldacchino, D., Giske, T., McSherry, W., Narayanasamy, A., e.a. (2014). Student nurses perceptions of spirituality and competence in delivering spiritual care: a European pilot study. Nurse Education Today, 34(5), 687-702.
 • Ross, L., Giske, T., Leeuwen, R. van, Baldacchino, D., McSherry, W., Narayanasamy, A., Jarvis, P., & Schep-Akkerman, A. (2016). Factors contributing to student nurses’/midwives’ perceived competency in spiritual care. Nurse Education Today, 36, 445-451.
 • Yilmaz, M., & Gurler, H. (2014) The efficacy of integrating spirituality into undergraduate nursing curricula. Nursing Ethics, 21(8), 929-945.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met dr. Annemiek Schep-Akkerman via a.schep@viaa.nl.