Overige

Tegemoetkoming kosten vaccinatie Hepatitis B voor mbo- en hbo’ers

Tegemoetkoming kosten vaccinatie Hepatitis B voor mbo- en hbo’ers

Het ministerie van VWS heeft hiervoor in overleg met de Hboraad en de Mbo-raad de subsidieregeling ‘vaccinatie stageplaatsen zorg’ opgesteld.