Overige

MBO’er steeds hoger opgeleid

MBO’er steeds hoger opgeleid

Het gemiddelde opleidingsniveau in het mbo stijgt. Het aantal deelnemers op het laagste niveau neemt af (van 8% in 2002 naar 5% in 2006) en het aantal deelnemers op het hoogste niveau stijgt (van 40% in 2002 naar 44% in 2006). Dit blijkt uit het Jaarbericht 2006 van de MBO Raad en de AOC.