Overige

Tekort aan leraren nijpend

Tekort aan leraren nijpend

Het tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs neemt toe. ind september stonden ruim vijfhonderd vacatures  open die al vervuld hadden moeten zijn, tweehonderd meer dan het jaar daarvoor.