Leerpraktijk

Een bijzonder leertraject
Interactief management: sturen op verantwoordelijke relaties in de zorg

Een bijzonder leertraject

In dit artikel gaan we in op een bijzonder leertraject, namelijk de ontwikkeling van interactief management bij een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Het is om twee redenen een bijzonder leertraject. Ten eerste omdat we niet hebben gekozen voor een klassiek opleidingsconcept, bijvoorbeeld een cursus. We hebben ervoor gekozen om met de instelling samen een praktijk gericht leertraject te ontwikkelen. De tweede reden is gelegen in het onderwerp zelf. Het concept van het interactief management is zelf in hoge mate een leerconcept. Het is, náást een manier van leidinggeven, ook een manier om in de praktijk van elkaar te leren.

Literatuur

  1. Smit, C. en S. Tjepkema. Alles wat je aandacht geeft, groeit. De kunst van het transparant managen. Reed Business Information, ‘s Gravenhage, 2002. 
  2. Vandendriessche, F. De input-output manager. Lannoo scriptum management, Tielt, 2004 
  3. Vries, de C.W. , en P. van Wijngaarden. Eindnotitie werkgroep stuurmodel: Over het management bij de RIBW-KAM. Versie: 041016. 2004.