Overige

Conferentie ‘De Blik naar Buiten’ op 23 februari 2005

Conferentie ‘De Blik naar Buiten’ op 23 februari 2005

Een van de belangrijkste opgaven voor de BVE-sector is het maken van verbindingen met het bedrijfsleven en andere onderdelen van de samenleving.