Recensies

NIEUWE MEDIA

NIEUWE MEDIA

Palliatieve zorg in het HBO-V-curriculum
Uitgegeven door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, afdeling Verpleegkunde
€ 15,-
Cd-rom te bestellen bij Mevr. B. Van Kolck tel. 024-322 80 80

‘IT-tooltjes’ om te enthousiasmeren

De favoriete site van...