Onderwijs en Gezondheidszorg
April 2002, Jaargang 26, Nummer 3, pp. XLIV-XLVI

Leerpraktijk

Toolkit Houdingen en hulpmiddelen in bed

Toolkit Houdingen en hulpmiddelen in bed

Deze Toolkit is een onafhankelijke lesbrief die aan de hand van een 'kaartspel' weergeeft hoe leerlingen/deelnemers van niveau 2 en 3 kunnen omgaan met het leren van verschillende houdingen. De inhoud van deze Toolkit sluit aan bij deelkwalificatie 302, eindterm 6, nummer 3, 'Hulpmiddelen toepassen bij bedverzorging', te weten 'een zorgvrager helpen bij het vinden van een geschikte lichaamshouding.’1 Het comfort van de zorgvrager, alsmede speciale wensen van de zorgvrager ten aanzien van zijn houding in bed zijn de uitgangspunten bij de inhoud van deze Toolkit. De leerlingen/deelnemers werken na zelfstudie en interactie met de docent zelfstandig in groepsverband, waarna de les plenair wordt geëvalueerd.

Noten

  1. Tekstfragmenten bij de achtergrond zijn overgenomen uit: Defloor T., Vandenbossche K., Derre B., Feyaerts S., Grypdonck M. Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2001.
  2. Kies bijvoorbeeld voor: wisselligging, (anti-)Trendelenburg en rechtop zittend. Deze kunnen, als het moment het toelaat, worden gekoppeld aan een andere houding. Bijvoorbeeld: deelnemers demonstreren en vertellen de halfzittende houding, waaraan de rechtop zittende houding, of de wisselligging aan de zijligging gekoppeld wordt.