Onderwijs en Gezondheidszorg
Maart 2002, Jaargang 26, Nummer 2, pp. XXXVII-XLII

Leerpraktijk

Toolkit ‘Studenten begeleiden studenten'

Toolkit ‘Studenten begeleiden studenten'

In nummer 4 van Onderwijs en gezondheidszorg 2001 is in de Toolkit het ‘Buddyproject’ aan de HBO-V van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen beschreven. Dit project is inmiddels omgezet in een vast onderdeel van het curriculum en heeft nu ook een nieuwe naam gekregen: ‘Studenten begeleiden studenten’ (SBS).
Dit curriculumonderdeel is een invulling van de certificaateenheid ‘Leiding en begeleiding geven’ en sluit aan bij de verwachtingen waaraan niveau 5verpleegkundigen moeten voldoen en die in Gekwalificeerd voor de toekomst zijn omschreven als:

  • een bijdrage leveren aan coördinatie en continuïteit van zorg een functie vervullen in consultatie en advisering);
  • stagiaires en leerlingen werkbegeleiding geven en begeleiden bij het ontwikkelen van hun beroepshouding; 
  • zich bezighouden met kwaliteitszorg (zelf deskundigheid ontwikkelen en een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van beroepsgenoten).