Leerpraktijk

Geschiktheidsbeoordeling Basisperiode

Geschiktheidsbeoordeling Basisperiode

Het toetsen en beoordelen van de attitude van leerling-verpleegkundigen wordt in het algemeen als een moeilijke kwestie beschouwd. Dit komt omdat men ervan uitgaat dat onderwijsdoelstellingen operationeel gedefinieerd moeten worden als criteriumgedrag voor de leerlingen en dat dit criteriumgedrag op de een of andere wijze objectief meetbaar moet zijn. Hier wringt de schoen. De vraag is niet of attitudevorming van belang is – dat is evident – maar hoe men de criteria het beste kan beschrijven. Hierbij is het onderscheid tussen wat moet een leerling weten, kunnen en willen bruikbaar.