Leerpraktijk

Schrijvend leren: praktische tips

Schrijvend leren: praktische tips

In het beroepsonderwijs is schrijven een ondergeschoven kindje. Als studenten al schrijven, is dat gewoonlijk om hun kennis te toetsen. Schrijven is behalve een toetsmiddel echter ook een uitstekend leermiddel. Van schrijvend Ieren leert de student niet zo zeer om kennis te reproduceren als wel om kennis te gebruiken. Hierdoor verschuift het accent van het product naar het proces, want kennis gebruiken leert de student alleen door iets met kennis te doen. In deze aflevering van de Toolkit geven we u praktische handreikingen om uw studenten door middel van schrijven te laten Ieren.

Literatuur

  • Allen, D.G., Bowers, B, en N. DiekeIman, Writing to leam: A Reconceptualization of Thinking and Writing in the Nursing Curriculum. Journal of Nursing Education (1989), 28, 1, blz. 6-11. 
  • Bateman, W.L., Vragen staat vrij; vraaggestuurd lesgeven in de praktijk. Leiden: Spruyt, Van Mantgem & De Does, 1998.
  • Bean, J.C.,Schrijvend Ieren en andere didactisch ewerkvormen voor actief Ieren. Leiden: Spruyt, Van Mantgem & De Does, 1998.
  • Drop, W., en J. de Vries, Taalbeheersing: handboek voor taalhantering. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1977.
  • Elbow, P., Embracing Contraries: Explorations in Leaming and Teaching. New Vork: Oxford University Press, 1986.
  • Emig, J., Writing as a Mode of Leaming, College Composition and Communication, (1977), 28, blz.122-128.
  • Griffin, C. W. (ed.) Teaching Writing in All Disciplines. New Directions for Teaching and Learning, no.12. San Francisco: Jossey-BassPublishers 1982.
  • Hillocks, G. Jr., Teaching Writing as Reflective Practice. New York: Teachers College Press, 1995.
  • Peet, R. van der, Writing Across the Curriculum: Ieren door middel van schrijven. In: Onderwijs en Gezondheidszorg, (2000), 24, 4, blz.. 3-6.