Onderwijs en Gezondheidszorghttps://onderwijsengezondheidszorg.nlOnderwijs en Gezondheidszorg is al ruim 35 jaar het toonaangevende tijdschrift voor iedereen die zich in het onderwijs en in de praktijk bezighoudt met de opleiding voor verpleegkundigen en verzorgenden. nl© 2019 BPM Medica1440https://bpm-medica.s3.amazonaws.com/assets/magazines/oeng/2018/7/masthead/coveroeng20187.jpgOnderwijs en Gezondheidszorghttps://onderwijsengezondheidszorg.nlOpleiden voor een onzekere toekomstInge Poolhttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/opleiden-voor-een-onzekere-toekomst-2.htmlDe toekomst van de zorg kunnen we modelmatig voorspellen, maar is ook onbekend door de onzekere impact van innovaties. Ook in dit nummer weer inspiratie voor het leren voor de toekomst. Nieuwsgierig? Lees het volledige redactioneel.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60839PalliArts, een app over palliatieve zorgAstrid Schat,Ineke van Akenhttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/palliarts-een-app-over-palliatieve-zorg-2.htmlDit keer staat een app centraal die in eerste instantie voor artsen is ontworpen.Maar op de website van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) staat beschreven dat de app naast de (huis)artsen ook andere betrokkenen kan ondersteunen bij het verlenen van palliatieve zorg; zorg die is afgestemd op de wensen van de cliënt en diens naasten. De app is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60915Zelfmanagement, je eigen directeur zijnRob Schrijverhttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/zelfmanagement-je-eigen-directeur-zijn-2.htmlHet is een begrip dat steeds weer opduikt: zelfmanagement. Of het nu in het onderwijs is of in de zorg, er is veel over gezegd en geschreven, maar de interpretatie ervan bepaalt grotendeels hoe er in de praktijk mee omgegaan wordt. Nieuwsgierig? Lees de volledige column.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60841‘De sleutel zit dus bij het belang en de drijfveren van professionals om goede zorg te leveren’Redactiehttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/de-sleutel-zit-dus-bij-het-belang-en-de-drijfveren-van-professionals-om-goede-zorg-te-leveren-2.htmlLezers reageren op de stelling: ‘Medewerkers die niet digitaal vaardig zijn, brengen de kwaliteit van zorg in gevaar’.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60843De toekomst van de zorgMarieke Schuurmanshttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/de-toekomst-van-de-zorg-2.htmlMet enige regelmaat word ik gevraagd een verhaal over de toekomst van de zorg te houden. Maar hoe weet je nu hoe de zorg er in de toekomst uit zal zien? De eerste stap is het voorspellen van de toekomstige zorgvraag. Deze stap is relatief eenvoudig, uitgangspunt is de huidige zorgvraag in relatie tot de bevolkingssamenstelling. Nieuwsgierig? Lees de volledige column.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60844‘Een kans om onze kennis uit te breiden naar de agogische kant van ons werk’Redactiehttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/een-kans-om-onze-kennis-uit-te-breiden-naar-de-agogische-kant-van-ons-werk-2.htmlPaula Koppenol, 47 jaar, en Monique Post, 50 jaar, werken bij Zorgcentrum De Meander, een organisatie van de Zellingen die ondersteuning, begeleiding, verzorging of verpleging biedt aan wie dit nodig heeft. Zij volgen met nog 17 collega’s de incompany-mbo-4-beroepsopleiding Maatschappelijke zorg/ Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen via het Albeda College. Zij voltooiden eerder in 1990 en 1991 de mbo-3-opleiding Verzorgende-IG.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60845Congres voor opleiders in de zorg over ‘leren in het werk’Redactiehttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/congres-voor-opleiders-in-de-zorg-over-leren-in-het-werk-2.htmlOp 31 januari 2019 organiseert V&VN Opleiders een congres voor opleiders in de zorg. De organisatoren, Ingrid Heslinga en Jacqueline Dijkstra, beantwoorden vijf vragen over het congres dat als thema heeft ‘leren in het werk’.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60846‘Met leren wordt de wereld beter!’ Jacqueline Dijkstra,Mayella Stremmelaarhttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/met-leren-wordt-de-wereld-beter-2.htmlJos Baeten is één van de sprekers op het congres van V&VN Opleiders op 31 januari 2019. Hij is socioloog en bedrijfskundige en promoveerde in 2016 op het onderwerp ‘leerprocessen en feedback geven’. Tegenwoordig is hij directeur van CSS Breda, een bedrijf dat zich bezighoudt met werkplekleren. Uitgangspunt is dat medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen om een leven lang te leren. Organisaties realiseren zich steeds vaker dat juist de medewerkers hun grootste kapitaal zijn. Zij zijn op zoek naar een alternatief voor traditionele trainingen en cursussen. Mayella Stremmelaar (voorzitter bestuur V&VN Opleiders) en Jacqueline Dijkstra (congresorganisator en hoofdredacteur OenG) interviewden Jos over zijn visie op praktijkleren.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60847Entrustable professional activities (EPA’s): wat zijn dat en hoe ontwikkel je die? Inge Pool,Tineke Aantjes,Wilma Kleijer,Olle ten Catehttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/entrustable-professional-activities-epa-s-wat-zijn-dat-en-hoe-ontwikkel-je-die-2.htmlWereldwijd maken steeds meer zorgopleidingen bij het toetsen op de werkplek gebruik van entrustable professional activities (EPA’s). EPA’s zijn professionele activiteiten die het dagelijks werk van de zorgprofessional vormen. Centraal idee is dat een begeleider een student een professionele activiteit pas toevertrouwt om zelfstandig uit te voeren als de student heeft laten zien daarin voldoende competent te zijn. Werken met EPA’s is om verscheidene redenen interessant voor het verpleegkundeonderwijs: het biedt begeleiders een praktisch raamwerk om competenties te beoordelen, het maakt opleidingsdoelen concreet voor studenten en begeleiders, het expliciteert het concept vertrouwen in praktijktoetsing en het biedt de mogelijkheid om werkplekcurricula te flexibiliseren. Deze leerpraktijk beschrijft wat EPA’s zijn en hoe docenten samen met het werkveld EPA’s kunnen ontwikkelen.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60848Zorgstandaarden verhogen de kwaliteit in de ggzCuno van Merwijk,Johan Lambregtshttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/zorgstandaarden-verhogen-de-kwaliteit-in-de-ggz-2.htmlDe afgelopen twee jaar hebben verpleegkundigen, huisartsen, psychologen, psychiaters, hoogleraren en docenten, patiënten, naasten en andere betrokkenen hard gewerkt aan zorgstandaarden in de ggz. Van psychose tot autisme en van eetstoornis tot problematisch alcoholgebruik. Gezamenlijk vormen de zorgstandaarden een ‘state of the art’ in de ggz. Maar wat betekenen ze voor het verpleegkundig onderwijs en de beroepspraktijk? Ze liggen momenteel bij het Zorginstituut ter opname in het Register. Een mooi moment dus om de zorgstandaarden eens nader onder de loep te nemen.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60849Evaluatie van een interprofessioneel educatieprogramma Linda Smit,Jeroen Dikken,Marieke Schuurmans,Nienke Bleijenberghttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/evaluatie-van-een-interprofessioneel-educatieprogramma-2.htmlSociale netwerkanalyse (SNA) wordt veelvuldig gebruikt in de sociale wetenschappen met als doel netwerken te ontrafelen. Sinds twintig jaar wordt SNA ook binnen het vakgebied educatie ingezet, maar het is nog niet eerder toegepast om interprofessionele educatie te evalueren. Deze studie evalueert een interprofessioneel educatieprogramma voor professionals in de eerstelijnszorg waarbij SNA is toegepast om na te gaan of de interprofessionele samenwerking na de scholing is toegenomen.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60850Hoe overleef ik…de eerste stage!Tineke Schoothttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/hoe-overleef-ik-de-eerste-stage-2.htmlOm theorie in de praktijk te kunnen brengen, zijn stages essentieel in de opleiding van verpleegkundigen. Voor sommige studenten is de eerste stage een extreem stressvolle gebeurtenis. Doel van dit onderzoek was om factoren en strategieën te identificeren die volgens studenten bijdragen aan een positieve ervaring van de eerste stage.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60852Werkplekleren door studenten verpleegkunde en geneeskundeInge Poolhttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/werkplekleren-door-studenten-verpleegkunde-en-geneeskunde-2.htmlDe werkplek wordt erkend als een belangrijke setting om te leren. Doel van dit onderzoek was om het leren van studenten verpleegkunde en geneeskunde in ziekenhuizen te bestuderen vanuit een sociocultureel perspectief op leren. Hiertoe werden drie theoretische raamwerken gebruikt: communities of practice van Wenger, werkleren van Billett en onderwijsen leerregimes van Trowler en Cooper.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60853‘Samen leermaterialen ontwikkelen en delen voor hbo-v’Femke van den Berghttps://onderwijsengezondheidszorg.nl/jaargangen/2018/7-dec/samen-leermaterialen-ontwikkelen-en-delen-voor-hbo-v.htmlAnnelies Eysink Smeets-van de Burgt doceert bij de hbo-v van Hogeschool Rotterdam, Johan van Wieren aan de Academie voor Verpleegkunde van Hanzehogeschool Groningen. Beiden zijn betrokken bij het project SAMEN hbo Verpleegkunde, waarin open leermateriaal wordt gedeeld, hergebruikt én ontwikkeld.Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0100https://onderwijsengezondheidszorg.nl/?id=60842