Onderzoek

Loopbaanleren in het mbo: ‘what works’?

Loopbaanleren in het mbo: ‘what works’?

Binnen ROC van Twente hebben vier onderwijsteams samen met de onderzoekers van het lectoraat ‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’ een loopbaangerichte leeromgeving ontworpen. In deze bijdrage worden de kwantitatieve effecten van het ontwerponderzoek gepresenteerd.