Onderzoek

Praktijkonderzoek
De functie van onderzoek in het mbo
Twee casussen van het ROC van Twente

De functie van onderzoek in het mbo

In dit artikel wordt aan de hand van twee casebeschrijvingen de functie van onderzoek in het middelbaar beroepsonderwijs besproken. De twee casussen laten zien hoe onderzoek in een ROC wordt toegepast om veranderprocessen te ondersteunen en docenten te professionaliseren.

Referenties

 • Anderson, T., Shattuck, J. (2012). Design-Based Research: A Decade of Progress in Education Research?, Educational Researcher. Vol. 41, no. 1, 2012, pp. 16-25.
 • Berg, N., van den, Hesseling, M. (2013). Audits bij innovatieprojecten; wat laten ze zien en wat dragen ze bij? Rotterdam: Strix Aluco – onderzoek en innovatie.
 • Berg, J. van den & Geurts, J. (2007). Leren van Innoveren: vijf sleutels voor succes. ’s-Hertogenbosch: CINOP.
 • Bruijn, E. de (2007). ‘Pendelen tussen theorie en praktijk: de onderzoeker als actor. Het cyclische van de geschiedenis.’ In: Vakgenoten van Cees Doets. Werken aan redeneringen die een tijdje kloppen... Bij het afscheid van Cees Doets als directeur CINOP Expertisecentrum (p. 15-21). ’s-Hertogenbosch: CINOP Expertisecentrum.
 • Cremers, P.H.M. (2012). Onderwijskundig ontwerponderzoek: onbekend maakt onbemind. Onderwijsinnovatie. Heerlen: Open Universiteit.
 • McKenney, S. & Reeves, T. C. (2012). Conducting educational design research. London: Routledge.
 • Reeves, T., Herrington, J. and Oliver, R. (2005). Design research: A socially responsible approach to instructional technology research in higher education. Journal of Computing in Higher Education. Vol. 16, no. 2, p. 96-115.
 • Van den Akker, J. (1999). Principles and Methods of Development Research. In J. van den Akker, K. Gravemeijer, S. McKenney, & N. Nieveen. Educational Design Research (ed.) (2009). Enschede: Stichting Leerplan Ontwikkeling.
 • Vrijnsen-de Corte, M. (2011). Researching the Teacher-Researcher. PhD Thesis. Technische Universiteit Eindhoven.
 • Vroomans, L. (2009). Een zoektocht naar de identiteit van praktijkgericht onderzoek/een balans na zeven jaar onderzoeksfunctie in HU. In: Passie en Precisie 03: Onderzoek in Perspectief (Uitgave: 3). Utrecht: Hogeschool Utrecht.
 • Wood, D., Bilsborow, C. (2014). ‘I am not a Person with a Creative Mind’: Facilitating Creativity in the Undergraduate Curriculum Through a Design-Based Research Approach. The Electronic Journal of e-Learning . Volume 12 Issue 1 2014, (p. 111-125), available online at www.ejel.org