Overige

Het ontwerpen van een internationaal global health programma
Pilotprogramma van de Academie voor Gezondheid van De Haagse Hogeschool

Het ontwerpen van een internationaal global health programma

Stel dat vijf mensen uit verschillende domeinen en met verschillende nationaliteiten samenwerken aan een praktijkopdracht in Den Haag. Eén van de groepsleden is Guido, een ICT-student uit Italië en een andere is Marie, verpleegkundedocent van de Academie voor Gezondheid van De Haagse Hogeschool (HHS). Verder zitten Jeremy, een Nederlandse student Voeding en Diëtetiek, Indy een internationale student Social Work uit India en Marja, de Finse gastdocente, in de projectgroep. Wanneer deze mensen, vanuit verschillende kennisdomeinen en met verschillende nationaliteiten samenwerken aan een echte praktijkopdracht kunnen ze niet alleen veel van elkaar leren, maar ook de beroepspraktijk een stapje verder helpen. In dit artikel wordt het ontwerp van een internationaal global health programma van De Haagse Hogeschool gepresenteerd, waarvan de pilot is afgerond.

Literatuurlijst

  • Haagse Hogeschool (2013). Het H/onderwijskader voor bachelor onderwijs. Den Haag.
  • Ham, A., Voskuil, D. en Weerd, W. van der (2012). Een verkennend onderzoek. Elke student een wereldburger. Een eerste verkenning. Den Haag (intern document).
  • Hulst, H. van der (2011). At Home and Abroad. De (meer) waarde van internationalisering in het HBO. Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs: 7, p. 15 – 18.