Overige

Andere zorg, nieuwe competenties

Andere zorg, nieuwe competenties

In de zorg- en welzijnswereld verandert veel. Zo zijn, naar verwachting, vanaf 1 januari 2015, de gemeenten ook verantwoordelijk voor de financiering en organisatie van ondersteuning en begeleiding van burgers, in het kader van de vernieuwing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Tegelijkertijd hebben werkgevers en werknemers in zorg en welzijn nieuwe opvattingen ontwikkeld over goede zorg en dienstverlening.

Bronnen