Redactioneel

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit. Dit zou het thema kunnen zijn van de bijdragen in dit nummer. In deze tijd zien we een verandering in vaardigheden in zorg en welzijn als gevolg van wijzigingen en kanteling in de WMO. In ‘Andere zorg, nieuwe competenties’ wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de zorg en wat die betekenen voor de competenties van beroepsbeoefenaars in de sector.