Overige

Vergelijkbare leerresultaten, minder opleidingskosten!
Blended aanpak van de acute zorg opleidingen voor verpleegkundigen

Blended aanpak van de acute zorg opleidingen voor verpleegkundigen

Veel onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van online leren. Uit deze studies blijkt dat online leren net zo effectief is als de meer traditionele vormen van leren, voor zowel kennis als vaardigheden. Studenten zijn in gelijke mate tevreden met beide vormen. In dit artikel worden de resultaten beschreven van een studie naar het effect van een ‘blended’ versus een ‘traditionele’ aanpak van een onderwijsprogramma binnen de intensieve acute zorg voor verpleegkundigen. De centrale vraag was: als we het contactonderwijs van 11 dagen terugbrengen naar 7 dagen en aanvullen met online onderwijs, welk effect heeft dat op de toetsresultaten aan het einde? In dit artikel de aanpak van het onderzoek, dan de resultaten en tot slot een discussie over de kosteneffectiviteit en implicaties voor de praktijk van de gezondheidszorg.