Onderzoek

Praktijkonderzoek naar integratie tussen theorie en beroepspraktijk op een leerafdeling

Praktijkonderzoek naar integratie tussen theorie en beroepspraktijk op een leerafdeling

In het kader van een Master-opleiding 'Leren en Innoveren' aan de Hogeschool Rotterdam is er onderzoek gedaan naar de integratie van theorie en praktijk op leerafdelingen aan de hand van de volgende vraag: Welke (in)formele leersituaties en interventies op een leerafdeling leiden volgens studenten, werkbegeleiders en docenten tot integratie van theorie en praktijk?.

Opmerking
Literatuurlijst is op te vragen bij de auteur: ewijnands@idcollege.nl