Onderzoek

Toetsresultaten onder de loep
De oorzaken van onvoldoende resultaat bij de vaardigheidstoets volgens eerstejaars studenten verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht

Toetsresultaten onder de loep

De prestaties van veel eerstejaars studenten tijdens de vaardigheidstoetsen zijn ondermaats. Welke factoren spelen hierbij volgens studenten een rol? Een onderzoek onder eerstejaars studenten van de opleiding verpleegkunde Hogeschool Utrecht heeft inzicht gegeven in deze factoren.Literatuur

-Berkel, H. van & Bax, A. (2006). Toetsen in het hoger onderwijs. Houten: Bohn Stafleu & van Loghum.
-Carvalho, M. K. F. (2007). Confidence judgements in real classroom settings: Monitoring performance in different types of tests. International Journal of Psychology, 2009, 44(2), 93-108
-Schunk, D.H., Pintrich, P.R. & Meece, J. (2008). Motivation in Education. Theory, Research, and Applications. New Jersey: Merril, Prentice Hall.
-Weiner, B. (2000). Intrapersonal and Interpersonal Theories of Motivation from an Attributional Perspective. Educational Psychology Review, 12-1.