Leerpraktijk

Het recht op privacy in de zorgpraktijk: ‘The right to be left alone’

Het recht op privacy in de zorgpraktijk: ‘The right to be left alone’

Het recht op privacy is in Nederland een algemeen erkende waarde. Zorgverleners worden in toenemende mate geconfronteerd met bescherming van het privéleven en van de persoonlijke levenssfeer van de zorgvrager. In deze toolkit staan de ervaringen van studenten centraal. Deze ervaringen dagen de lezer uit tot reflectie! Durft u de uitdaging tot reflectie met uw groep studenten aan? Deze toolkit is geschreven voor iedereen die in het middelbaar en het hoger beroepsonderwijs studenten opleidt voor een kwalificatie in de gezondheidszorg.

Referenties

  1. Danon, S. (2012). Privacy anno Facebook. Toetsing van het online privacybeleid van Facebook aan de Nederlandse privacywetgeving. Master thesis, Faculteit der rechtsgeleerdheid. Universiteit van Amsterdam. Retrieved http://dare.uva.nl
  2. Es, L., van (2011). Bezoek van de baas. Een onderzoek naar de wenselijkheid van een specifieke wettelijke grondslag voor de werkgeversbevoegdheid tot controle op het ziekteverzuim van de werknemer. Master thesis, Faculteit der rechtsgeleerdheid. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Retrieved http://dare.uva.nl
  3. Warren, S.D., Brandeis, L.P. (1890). The Right to Privacy, Harvard Law Review.