Beroepsuitoefening

Onderzoek en onderzoekend werken in het onderwijs

Onderzoek en onderzoekend werken in het onderwijs

Met zekere regelmaat verschijnen er publicaties over de (haperende) relatie tussen onderwijs en onderwijsonderzoek. In gesprekken constateren onderwijsprofessionals en onderzoekers dat ze veel meer samen zouden kunnen doen en dat het er steeds maar weer onvoldoende van komt. Maar wat verstaan we eigenlijk onder onderwijsonderzoek? Welke vormen zijn aan de orde? Wat is de afstand tot de praktijk? Is het een aparte tak van sport of iets van ons allemaal? Antwoorden op dit type vragen verhogen de zichtbaarheid van onderzoek en kunnen helpen om de toegankelijkheid ervan voor de onderwijspraktijk te vergroten.

In dit artikel

Theoriegericht en praktijkgericht onderzoek
Onderzoekend werken
Wat zeggen onderwijsprofessionals over onderzoek?
Conclusie en reflectie
Literatuur

Literatuur

  1. Berg, N. van den, Streumer, J. (2011). Doorbraakmethode in het onderwijs. Rotterdam: Zadkine/Hogeschool Rotterdam.
  2. Boer, P. den, Harms, T., Hoeve, A., Nieuwenhuis, L., Smulders, H. & Teurlings, C. (2011). Onderzoek-in-de-praktijk. 's-Hertogenbosch/Utrecht: ecbo.
  3. Ellström, P. (2008). Knowledge Creation Through Interactive Research: A Learning Approach. Paper presented at the ECER Conference, Gothenburg, September 10-12-2008.
  4. Harinck, F. (2010). Basisprincipes praktijkonderzoek. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
  5. Krüger, M. (2010). De schoolleider als leerling. PentaNova Academie voor Schoolmanagement.
  6. Ponte, P. (2010). Onderwijs van eigen makelij. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
  7. Verschuren, P.J.M. (2009). Praktijkgericht onderzoek. Den Haag: Boom Lemma.