Overige

Kijk eens wat vaker in de spiegel van je team
Samenwerking Potentieel Analyse als springplank naar effectievere samenwerking

Kijk eens wat vaker in de spiegel van je team

Er zijn van die woorden die je zo vaak hebt gehoord, dat je de werkelijke betekenis bijna vergeet. Een van die woorden is ongetwijfeld ‘samenwerking’. Je moet het doen, je kunt er niet tegen zijn en in de praktijk zien we wel wat er van komt. Toch is in de zorg evident dat samenwerking tussen teamleden een van de meest bepalende factoren is voor patiënttevredenheid. Ook zijn er voldoende aanwijzingen dat goed functionerende teams tot betere zorgprestaties weten te komen. Als je daarbij optelt dat interdisciplinair werken steeds vaker voorkomt, weet je dat ziekenhuizen en zorginstellingen meer en meer worden uitgedaagd het beste uit samenwerkingsrelaties te halen. De Samenwerking Potentieel Analyse is een instrument dat behulpzaam is om tot betere samenwerking te komen. Dit artikel beschrijft de achtergronden daarbij en geeft inzicht in de werking van het instrument.

Referenties

  1. Bibo, L., Derksen, K., Van der Heide, S. (2011). Leren? Ik werk liever! Werkboek performanceverbetering in organisaties. EMC/Performa.
  2. Derksen, K., De Caluwé, L., Simons, R.J. (2011). Developmental space for groups working on innovation. Human Resource Development International. 14: 3, 253-271.
  3. Kahane, A. (2010). Power & Love: een strategie voor blijvende verandering. Academic Service.
  4. Korrel, M. (2003). Het begeleiden van effectieve leerprocessen. Uitgeverij Nelissen.
  5. Pont, S. (2007, 2e druk). Er zit systeem in! De introductie van een systeemtheoretisch model voor de jeugdhulpverlening. Uitgegeven in eigen beheer: Steven Pont.
  6. Senge, P. (1992). De vijfde discipline: de kunst & praktijk van de lerende organisatie. Scriptum Books.
  7. Spanjersberg, M., Van Hoek, A., Veldhuijzen van Zanten, E., Van Wingerden, R. (2010). Systeemdenken in de praktijk: de kunst van het verbinden. Uitgeverij Stil Novi.