Overige

Het Doorbraakproject Werkplekleren
Leren door studenten en opleiders op leerafdelingen in de zorg

Het Doorbraakproject Werkplekleren

Van 2008 – 2011 participeerden Zadkine, Hogeschool Rotterdam en drie zorginstellingen in Rijnmond in het landelijke ‘doorbraakproject Werkplekleren’. Dit project bestaat uit onderzoek en ontwikkelwerk bij verschillende vormen van werkplekleren. Zie Van den Berg & Streumer (2011) voor een beschrijving van de doorbraakmethodiek. Dit artikel beschrijft de aanpak van het Rijnmondse deelproject en zoomt in op een van de onderzoeksthema’s.

In dit artikel

Het Rijnmondse deelproject
Onderzoek naar betekenisvolle leersituaties
Leren door studenten
Leren door opleiders
Casussen als input voor professionalisering
Conclusie
Literatuur

Literatuur

  1. Berg, N. van den, Jongh, A. de, Klous, A,. & Streumer, J. (2010). De leerafdeling: een specifieke vorm van werkplekleren. Rotterdam: Zadkine/Hogeschool Rotterdam.
  2. Berg, N. van den, Jongh, A. de & Streumer, J. (2011). Leren van betekenis; Over 'betekenisvolle leersituaties' van studenten en opleiders in leerafdelingen. Rotterdam: Zadkine/Hogeschool Rotterdam.
  3. Berg, N. van den & Streumer, J. (2011). Doorbraakmethode in het onderwijs, innovatiegericht onderzoeken of onderzoeksgericht innoveren? De "Rotterdamse methode" als casus. Rotterdam: Zadkine/Hogeschool Rotterdam.
  4. Streumer, J. (2010). Leren op de werkplek; terug in de zorg. Rotterdam: Zadkine/Hogeschool Rotterdam.