Onderzoek

Inzicht van verpleegkunde-studenten in spiritualiteit en spirituele zorg

Inzicht van verpleegkunde-studenten in spiritualiteit en spirituele zorg

Er zijn net zoveel verschillende spirituele overtuigingen als er mensen zijn. Aan al die verschillende mensen zouden verpleegkundigen spirituele zorg moeten kunnen verlenen. Spirituele vorming en spirituele zorg-competentie is niet op elke HBO een vast onderdeel van het curriculum. Hoeveel zeggen verpleegkunde-studenten te weten over spiritualiteit en spirituele zorg? Is er verschil tussen scholen? Is spirituele zorg een kwestie van levenswijsheid en attitude? Of kan het onderwijs hier ook wat aan bijdragen? Vinden studenten zichzelf competent in het geven van spirituele zorg en hoe waarderen ze hun eigen spiritualiteit en religiositeit?

Literatuur

 • Baldacchino, D. & Draper, P. (2001). Spiritual coping strategies. Journal of Advanced Nursing 34 (96), 833-841.
 • Handzo, G. & Koenig, H.G. (2004). Spiritual care; whose job is it anyway? Southern Medical Journal 97 (12), 1242-1244.
 • Hungelman, J., Kenkel-Rossi, E., Klassen L. & Stollenwerk R. (1996). Focus on spiritual well-being: harmonious interconnectedness of mind-body-spirit – use of the JAREL spiritual well-being scale. Geriatric Nursing 17, 262-265.
 • Jackson, J. (2004). The challenge of providing spiritual care. Professional Nurse 20 (3), 24-26.
 • De Jager Meezenbroek, E., Van den Berg, M., Tuytel, G., Visser, A. & Garssen, B. (2006). Het meten van spiritualiteit als universeel fenomeen: de ontwikkeling van de Spirituele Attitude en Interesse Lijst (SAIL). Psychosociale Oncologie 14 (3), 14-15.
 • Jochemsen, H., Klaasse-Carpentier, M., Cusveller, B.S., Van de Scheur, A. & Bouwer, J. (2002). Levensvragen in de stervensfase; Kwaliteit van spirituele zorg in de terminale palliatieve zorg vanuit patiëntenperspectief, 1e druk. Ede: Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut.
 • Van Leeuwen, R., Tiesinga, L.J., Middel, B., Post, D. & Jochemsen, H. (2008). The effectiveness of an educational programme for nursing students on developing competence in the provision of spiritual care. Journal of Clinical Nursing 17 (20), 2768-2781.
 • Van Leeuwen, R., Tiesinga, L.J., Middel, B., Post, D. & Jochemsen, H. (2009). The validity and reliability of an instrument to assess nursing competences in spiritual care (SCCS). Journal of Clinical Nursing 18 (20), 2857-2869.
 • Lovanio, K. & Wallace, M. (2007). Promoting spiritual knowledge and attitudes: a student nurse education project. Holistic Nursing Practice 21 (1), 42-47.
 • McSherry, W., Draper, P. & Kendrick, D. (2002). The construct validity of a rating scale designed to assess spirituality and spiritual care (SSCRS). International Journal of Nursing Studies 39 (7), 723-734.
 • Molzahn, A.E. & Sheilds, L. (2008). Why is it so hard to talk about spirituality? The Canadian Nurse 104 (1), 25-29.
 • Ozbasaran, F., Ergul, S., Temel, A.B., Gurol Aslan, G. & Coban, A. (2011). Turkish nurses’ perceptions of spirituality and spiritual care. Journal of Clinical Nursing July 28 [Epub ahead of print].
 • Pool, A., Pool-Tromp, C., Veltman-Van Vugt, F. & Vogel, S (redactie) (2001). Met oog op de toekomst: beroepscompetenties van HBO-verpleegkundigen. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.
 • Ross, L. (2006). Spiritual care in nursing: an overview of the research to date. Journal of Clinical Nursing 15 (7), 852-862.
 • Schep-Akkerman, A. & Van Leeuwen, R. (2009). Spirituele zorg; vanzelfsprekend, maar niet vanzelf. TvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen 119 (11/12), 34-39.
 • Taylor, E.J., Mamier, I., Bahjri, K., Anton, T. & Petersen, F. (2009). Efficacy of a self-study programme to teach spiritual care. Journal of Clinical Nursing 18 (8), 1131-1140.
 • Tiesinga, L.J. & Post, D. (2003). Het spiritueel functioneren van zorgvragers en zorgverleners in de gezondheidszorg; een synthese. Verpleegkunde 18 (4), 272-278.
 • Verberk, F. & De Kuiper, M. (2006). Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model: vertaling en bewerking voor de Nederlandse praktijk, 4e herziene druk. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • Visser, A., De Jager Meezenbroek, E. & Garssen, B (2009). Niet gepubliceerde data.
 • Wienke, Z. (2010). Spirituele vorming op HBO-opleidingen voor verpleegkundigen. Masteronderzoek voor de Fontys Hogeschool theologie/ levensbeschouwing.
 • Wong, K.F., Lee, L.Y.K. & Lee, J.K.L. (2008). Hong Kong enrolled nurses’ perceptions of spirituality and spiritual care. International Nursing Review 55, 333-340.