Onderzoek

Implementatie van evidence based practice: bevorderende en belemmerende factoren

Implementatie van evidence based practice: bevorderende en belemmerende factoren

Het onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren is uitgevoerd in het programma Implementatie van Evidence Based Practice (EBP) in opdracht van het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken, in samenwerking met de werkgroep EBP Laurentiusziekenhuis te Roermond (LZR). Aan de werkgroep namen deel: Anneke Vanderfeesten, Erna Severins, Sandra van Loo, Magriet Meeuwissen en Albine Moser. Verder namen Esther Engels en Brigit Cremers deel aan de werkgroep tijdens hun afstudeerstage in het vierde jaar van de HBO-V Zuyd Hogeschool te Heerlen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben zij een bijscholing samengesteld en gegeven aan de verpleegkundigen van de afdeling longziekten van het LZR. De bijscholing is vervolgens opgenomen in het interne onderwijsaanbod van dit ziekenhuis. Het project is gefinancierd door RAAK: Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie.

Literatuur

  1. Beurkens, A., Baarends, E., Driessen, I., Schoot, T., Geraets, A., Gielen, X., Lacroix, M. & Lemmens, J. (2008). Evidence based practice in het buitenschools leren: enkele uitgangspunten. Onderwijs en Gezondheidszorg 3, 23 – 26.
  2. Creswell, J (2003). Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (tweede, herziene druk). Sage: Thousand Oaks.
  3. Grol, R. & Wensing, M. (2001). Implementatie. Effectieve verandering in de patiëntenzorg (tweede, herziene druk). Elsevier Gezondheidszorg: Maarssen.
  4. Hsueg, H.F. & Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research 15(9), 1277-1288.
  5. Melnyk, B.M. & Fineout-Overholt, E. (2007). The evidence-based practice beliefs and implementation scales: psychometric properties of two new instruments. Worldviews on Evidence-Based Nursing, Fourth Quarter, 208-216.
  6. Plas, M., Van Engelshoven, I. & Mintjes-De Groot, E. (2008). Doorbreek de rituelen. Een overzicht van zinloze rituelen in de zorg en een stappenplan om deze te doorbreken. LVVV: Utrecht.
  7. Sackett, D.L., Rosenberg, W.M.C., Gray, J.A.M., Hayes, R.B. & Richardson, W.S. (1996). Evidence based medicine: what is it and what it isn’t. BMJ 312 (7023), 71-72.