Overige

Geef ze een veiligheidsbril!
Patiëntveiligheid in onderwijs aan zorgprofessionals van de toekomst

Geef ze een veiligheidsbril!

Jaarlijks lopen 30.000 patiënten schade op in Nederlandse ziekenhuizen. Hiervan overlijden 1.750 patiënten. De kosten liggen rond één procent van de gezamenlijke ziekenhuisbudgetten. Ongeveer veertig procent van de schade had voorkomen kunnen worden. Zorgprofessionals krijgen in hun opleiding nauwelijks competenties aangeboden om veilig te leren werken. Pas na hun afstuderen leren zij dat zij fouten maken, wat de gevolgen daarvan zijn en wat zij zelf kunnen doen om veilige zorg te leveren. Het is nodig om toekomstige beroepsbeoefenaren in de zorg competenties aan te leren om veilig te werken. Ik geef suggesties hoe men dat kan aanpakken in de opleiding.

Noten

 1. De casuïstiek die beschreven staat, is gebaseerd op waargebeurde incidenten in verschillende ziekenhuizen of instellingen. Omwille van de privacy is de casuïstiek geanonimiseerd en aangepast.
 2. www.onderzoekpatientveiligheid.nl/begrippenkader.htm

 

Literatuur

 • Carayon, P. (Ed.) (2007). Handbook of human factors and ergonomics in health care and patient safety. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • European Union Network for Patient Safety. A general guide for education and training. Geraadpleegd in augustus 2011.
 • Howard, J.N. (2010). The missing link: dedicated patient safety education within top ranked US nursing school curricula. The Journal for Patient Safety.
 • Kohn, L.T., Corrigan, J.M. & Donaldson, M.S. (Eds.) (2000). To err is human: building a safer health care system. Washington DC, Institute of medicine: The National Academy Press.
 • NIVEL (2007). Onbedoelde schade in ziekenhuizen. Nivel-Emgo.
 • Ridder, K. den, Tuitert, Y., Tuijn, Y. van der & Bon, A. van (2010). Patiëntveiligheid voor verpleegkundigen: JIJ maakt het verschil. Amsterdam: Elsevier gezondheidszorg.
 • Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging
  (LEVV), Orde van Medisch Specialisten, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
  (V & VN) & Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) (2007).
  Veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig in de Nederlandse ziekenhuizen’. Utrecht
 • Vollenbroek, J. (2003). Leren van fouten. Baarn: Nelissen.
 • Wakefield, A. & Attree, M., a.o. (2005). Patient safety: do nursing and medical curricula address this theme? Nurse Education Today.
 • WHO (2010). Patient safety curriculum guide. Geneva: World Health Organization. Web:
  http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/en/index.html. Geraadpleegd in augustus 2011.