Beroepsuitoefening

‘Vrijwel alle deelnemers doen nu een niveau 3-opleiding’

‘Vrijwel alle deelnemers doen nu een niveau 3-opleiding’

In de regio West-Brabant is in de periode januari 2010-juni 2011 het project Welslagen uitgevoerd. Het doel? Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt klaarstomen voor een zorg- en/of welzijnsopleiding op niveau 3. Twee betrokkenen blikken terug: Christel Terwijn, coördinator praktijkopleidingen binnen zorgorganisatie Surplus, en Thea Verhoeven, bedrijfsadviseur bij Calibris. ‘Het is een goede aanpak gebleken.’