Leerpraktijk

De kracht van intervisie

De kracht van intervisie

Intervisie is een krachtig leerinstrument om de effectiviteit van professionals in de zorg te verbeteren. Dit gaat in het bijzonder op voor verpleegkundigen en verzorgenden en hun teams. Intervisie stimuleert de kennisuitwisseling en is een belangrijke bron van sociale steun. Deze toolkit is bedoeld voor opleiders, managers maar ook verpleegkundigen en verzorgenden die zich afvragen hoe intervisie binnen het werk kan worden uitgevoerd.

Referenties

  1. Hendriksen, J. (2009) Handboek Intervisie. Soest: Nelissen.
  2. Visser, C., Schlundt Bodien, G. (2008) Paden naar oplossingen. De kracht van oplossingsgericht werken. Driebergen-Rijsenburg: JustInTime Books.
  3. Leeuwen, C. van, Hornman, M., Croonen, T. (2008) Competentieprofiel en Leertraject.Intervisie Bureau G&D.
  4. LEVV (2009) Workshop: 'Het implementeren en borgen van intervisie'