Overige

Doorstroming van mbo naar hbo
Een gemeenschappelijk leerproces op de werkplek

Doorstroming van mbo naar hbo

Je hebt als uitstromende mbo-student en aankomende hbo-student uiteindelijk een aantal studies aangeklikt in StudieLink. Je schrijft je ook daadwerkelijk in bij gezondheidszorg. Je dompelt je onder in de introductie, en zo bevind je je dan in een andere instelling in een andere stad. Je bent van aankomend student naar student ‘doorgestroomd’. In dit artikel staat de doorstroom centraal van mbo-studenten naar het hbo en tegelijkertijd wordt een relatie gelegd met leerprocessen in de arbeidspraktijk van het werkplekleren.

Literatuur

1. Kuijpers, M. (2008). Loopbaandialoog: over leren kiezen (en) leren praten. In M. Kuijpers & F. Meijers (red.). Loopbaanleren. Onderzoek en praktijk in het onderwijs (pp. 241-261). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
2. Poortman, C. & Visser, K. (oktober 2009). Leren door werk. De match tussen deelnemer en werkplek. ECBO-reeks 06. ’s-Hertogenbosch / Amsterdam: ECBO.
3. Ritzen, H. & Terlouw, C. (2007). HPBO doorbraakprojectvoorstel ‘Werkplekleren’. Hengelo: ROC van Twente.
4. Terlouw, C. (2009). Léren door te stromen en aan te sluiten. Op zoek naar een geschikte balans van wrijving en (be)geleiding. Lectorale rede Saxion Hogeschool d.d. 11 juni 2009. Enschede: Saxion Hogeschool.
5. Vygotsky, L.S. (1979). Mind in society. The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.