Leerpraktijk

De pedagogische klik tussen leerling en studieloopbaanbegeleider

De pedagogische klik tussen leerling en studieloopbaanbegeleider

Veel nieuwe leerlingen die in dit nieuwe schooljaar worden opgeleid worden individueel begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider inventariseert samen met de leerlingen hun leerwensen en helpt hen vervolgens met het maken van keuzes. De ene keer hebben de keuzes betrekking op leerinhouden (theorie) en de andere keer op stages (praktijkervaringen). De studieloopbaanbegeleider is een belangrijke schakel in het schoolsucces van de leerling. Waar bestaat deze schakelfunctie uit? Met welke type leerlingen moet een studieloopbaanbegeleider werken? En, hoe coacht de studieloopbaanbegleider? In deze toolkit een zoektocht naar de pedagogische klik tussen leerling en studieloopbaanbegeleider

Referenties

  1. Boschma J & I. Groen (2006). Generatie Einstein. Slimmer, sneller en socialer : communiceren met jongeren van de 21ste eeuw. Amsterdam: Pearson Education Uitgeverij.
  2. Evers, W., Ritzen, H. & J. Letschert (2006). Succesvol kiezen. Casestudie naar het studiekeuzegedrag van vmbo-leerlingen in Twente. Paper Onderwijs Research Dagen 2006. Amsterdam: Vrije Universiteit.
  3. Mercurius Marketing (2004). Studieprofiel. Almelo: Mercurius Marketing.
  4. Ritzen, H. (2007). Rollen en taakgebieden eigentijdse middenmanager. De middenmanager: spil binnen de organisatie. Soest: Uitgeverij Nelissen.
  5. Rubens, W., Jong, Y., de & G. Prozee (2006). Trendstudie Nieuwe vormen van onderwijs voor een nieuwe generatie studenten. Utrecht: IVLOS/Universiteit Utrecht.
  6. Veen, W. & F. Jacobs (2005). Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005. Utrecht: Stichting Surf.