Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2008, Jaargang 32, Nummer 5, pp. 11-11

Overige

Voordeur open, achterdeur op een kier
Intreerede van een bevlogen lector

Voordeur open, achterdeur op een kier

Op 4 juni 2008 vond op de Hogeschool Edith Stein te Hengelo, de installatie plaats van Henk Ritzen als lector ‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’. Henk Ritzen, tevens hoofdredacteur van Onderwijs en gezondheidszorg, aanvaardde dit bijzondere lectoraat dat is ingesteld door het ROC van Twente, de Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente en Expertis onderwijsadviseurs. Deze opleidingsinstellingen leveren hiermee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan het ontwerp van onderwijsarrangementen voor voortijdig schoolverlaters en aan preventie van voortijdige schooluitval.