Overige

Landelijke cijfers van onderwijs en arbeidsmarkt in beeld
Een uitdaging voor de regio

Landelijke cijfers van onderwijs en arbeidsmarkt in beeld

Door effecten van ontgroening en vergrijzing van de Nederlandse bevolking krijgt de zorg in de toekomst met structurele personeelstekorten te maken. Alle zeilen moeten worden bijgezet om het tij te keren. Het bedenken van oplossingen begint bij het goed in kaart brengen van de omvang van de problematiek. Prismant onderzoekt jaarlijks de arbeidsmarkt voor de zorg in opdracht van het Ministerie van VWS, sociale partners, arbeidsmarktfondsen en Calibris. Het onderzoeksverslag is in het najaar van 2007 verschenen. Ondanks regionale verschillen worden de meeste regio's in de toekomst in meer of mindere mate geconfronteerd met personeelstekorten. Er moet fors geïnvesteerd worden in het opleiden van toekomstig personeel. Voor het opleiden van goede beroepskrachten zijn echter voldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen (BPV-plaatsen) nodig. Calibris heeft het aantal benodigde plaatsen in kaart gebracht. In dit artikel laten we u de toekomstverwachtingen voor de zorgsector zien en gaan we in op de landelijke trends en ontwikkelingen over de arbeidsmarkt en BPV-plaatsen.

Noten

  1. In dit artikel worden steeds de SPW 3 en SPW 4 opleidingen genoemd. Over de nieuwe welzijnsopleidingen zoals maatschappelijke zorg zijn nog geen gegevens bekend.
  2. De BPV-Balans is een door Calibris ontwikkeld instrument om te bepalen in welke mate het aantal beschikbare BPV plaatsen voldoet aan de vraag vanuit onderwijs en de arbeidsmarkt.
  3. De percentages zijn afgerond.

Referenties

  1. RegioMarge 2007. De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalagogen 2007-2011. Prismant: W. van der Windt, E. Arnold en R. Keulen (2007).
  2. Arbeidsmarktinformatie beroepsonderwijs 2007. Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg welzijn en sport: H Kraaijvanger en K.Hagens.
  3. ROA, Gegevens schoolverlatersonderzoek 2004 en 2005, 2006, bureau Toppen.
  4. Prof. dr. D.D.M. Braat, lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), lezing Krapte op de arbeidsmarkt, Ede 20 november 2007.
  5. J. Bussemaker, staatsecretaris VWS, lezing: Plezier in het werk moet zorgverleners binnen boord houden, Ede 20 november 2007.