Overige

Studenten leren reflecteren in mbo-opleidingen voor Zorg en Welzijn
Welke aanpak is het meest geschikt om docenten hierin te professionaliseren? Scholen en docenten gezocht voor deelname aan onderzoek

Studenten leren reflecteren in mbo-opleidingen voor Zorg en Welzijn

In competentiegericht onderwijs speelt leren reflecteren een centrale rol. Leren door reflectie op praktijkervaringen is heel belangrijk, evenals het kritisch kijken naar eigen kennis, opvattingen en vaardigheden. Veel mbo-docenten vragen zich af hoe je studenten reflectievaardigheden aanleert en hen daarin kunt coachen. In dit artikel wordt een beeld geschetst van het onderwijs in reflectievaardigheden op mbo-opleidingen voor Zorg en Welzijn. Tevens wordt een onderzoeksproject beschreven dat antwoord moet geven op de volgende vraag: welke aanpak is het meest geschikt om mbo-docenten in de opleidingen Zorg en Welzijn te professionaliseren op het gebied van onderwijs in reflectievaardigheden?

Referenties

  1. Bruijn, E. de & Kleef, A. van (2006). Van idee naar interactie. Docenten en deelnemers geven vorm aan competentiegericht leren en opleiden. 's-Hertogenbosch: CINOP Expertisecentrum.
  2. Butler, D.L. & Winne, P.H. (1995). Feedback and self-regulated learning: a theoretical synthesis. Review of Educational Research, 65(3), 245-281.
  3. Garcia, T. & Pintrich, P.R. (1994). Regulating motivation and cognition in the classroom: The role of self-schemas and self-regulatory strategies. In D.H. Schunk & B.J. Zimmerman (Eds.), Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications (pp. 127-153). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
  4. Korthagen, F.A.J. (1982). Leren reflecteren als basis voor de lerarenopleiding, een model voor de opleiding van leraren, in het bijzonder wiskundeleraren. 's-Gravenhage: Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs.
  5. Korthagen, F., Koster, B., Melief, K & Tigchelaar, A. (2002). Docenten leren reflecteren: Systematische reflectie in de opleiding en begeleiding van leraren. Soest: Nelissen.
  6. tichting Consortium Beroepsonderwijs, groep Zorg & Welzijn (2007). Methodiek STARRT, tweede versie. Nijkerk: Stichting Consortium Beroepsonderwijs, groep Zorg & Welzijn.