Recensies

Vijf Recensies

Vijf Recensies
 • Gezonde verbeelding
  Geleide visualisatie bij chemotherapie (CD)
  Een uitgave van Elsevier Gezondheidszorg en Van Praag Instituut
  Auteur: Martine Busch
  ISBN 9789035229167 /2007/1e versie
  Prijs: € 17,95
  Te bestellen bij www.elseviergezondheidszorg.nl of via telefoon 0314 - 358358
 • Medische missers: en hoe die voorkomen hadden kunnen worden
  Auteur: Ton van Dijk
  Uitgever: Nijgh & van Ditmar
  ISBN 978 90 388 9034 0
  Pag.: 320
  Prijs: € 19,90
 • Beter nu; breng mindfulness in je leven
  auteur: Rob Brandsma
  uitgever: Scriptum Psychologie
  www.scriptum.nl
  ISBN: 978 90 5594 558 0
  pag.: 147
  Prijs: € 16,00
 • Altijd is kortjakje ziek
  Honderd jaar gezondheidszorg
  Auteurs: Ellen Boonstra-de Jong en Anne Jongstra
  Uitgever: Scriptum publishers
  ISBN: 978 90 5594 545 0
  Prijs: € 16,-
 • Jaarboek werknemers in de zorg 
  Een uitgave van ABVAKABO-FNV
  ISBN 978-90-72166 -18-0
  e-mail: post@abvakabo.nl
 • 4UZelfregie. Op eigen kracht examen halen
  Marijke Lingsma, Dewi van Harte en Django Eijgensteijn
  Uitgeverij Nelissen Soest ISBN 978 90 244 1700 1
  Prijs: € 9,50