Overige

Tijdreizen: een gespreksgroep tussen jong en oud als onderwijsinstrument

Tijdreizen: een gespreksgroep tussen jong en oud als onderwijsinstrument

Als gevolg van de vergrijzing van de samenleving krijgen studenten gezondheidszorg in hun stage en latere beroep steeds meer te maken met ouderen. Omdat er buiten de familie maar weinig contact bestaat tussen jongeren en ouderen zijn studenten weinig vertrouwd met de belevingswereld van ouderen. Het gevaar bestaat dat zij ouderen op een stereotiepe manier tegemoet treden. De gespreksgroep Tijdreizen brengt studenten met ouderen in contact. Door het vertellen van verhalen over het eigen leven nemen jong en oud elkaar mee op reis door de tijd. Deelnemers ervaren dat er minder generatieverschillen zijn dan ze dachten en ze leren dat er grote diversiteit is binnen elke leeftijdsgroep. De gespreksgroep Tijdreizen kan aangeboden worden als onderdeel van een curriculum zorg en welzijn of als onderdeel van een stage.

In dit artikel

Achtergrond
Doelen en methodiek
Ontwikkeling en evaluaties
Praktische informatie
Geraadpleegde literatuur

Geraadpleegde literatuur

 1. American Psychological Association. Guidelines for psychological practice with older adults. American Psychologist (2004), 59, pp. 236-260.
 2. Beullens, J., Marcoen, A., Jaspaert, H., & Pelemans, W. Het beeld van ouderen bij geneeskundestudenten en de invloed van het medisch onderwijs. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, (1997), 28, pp. 178-83.
 3. Hagestad, G. O., & Uhlenberg, P. The social separation of old and young: A root of ageism. Journal of Social Issues, (2005), 61, pp. 343-360.
 4. Kite, M. E. & Johnson, B. T. Attitudes towards older and younger adults: A metaanalysis. Psychology and Aging, (1988), 3, 233-244.
 5. Kordelaar, K. van, & Stevens, N. Ondersteuningsgroepen. In A.M. Pot, Y. Kuin & M. T. Vink (Eds.), Handboek Ouderenpsychologie (pp. 293-300). Utrecht: Tijdstroom, 2007.
 6. Kordelaar, K. van, Vlak, A., Kuin, Y., & Westerhof, G. (2007). Tijdreizen: Een handleiding en werkboek voor intergenerationele gesprekken. Nijmegen: Centrum voor Psychogerontologie, Radboud Universiteit Nijmegen.
 7. Kordelaar, K. van, & Westerhof, G. J. De stille generatie aan het woord. In E. Bohlmeijer, L. Mies, & G. J. Westerhof. (Eds.). De betekenis van levensverhalen (pp. 219-228). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.
 8. Pool, A., & Schumacher, J. HBO Competentieprofiel Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie. Utrecht NIZW, 2005.
 9. Versteegh, E., & Westerhof, G. J. Wederzijdse stereotypen van jongeren en ouderen en hun relatie met zelfbeeld en zelfwaardering. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, (2007), 38, 28-36.
 10. Walker, A., & Maltby, T. Ageing Europe. Buckingham: Open University Press, 1997.
 11. Westerhof, G. J., & Tulle, E. Meanings of ageing and old age: Discursive contexts, social attitudes and personal identities. In J. Bond, S. Peace, F. Dittmann-Kohli, & G. J. Westerhof (Eds.), Ageing in society (3rd Ed., pp. 235-254). London: Sage, 2007.