Overige

Persoonlijke en professionele ontwikkeling door internationale studiereis

Persoonlijke en professionele ontwikkeling door internationale studiereis

Een internationale studiereis biedt kansen voor studenten verpleegkunde om te leren van culturele verschillen en van verschillen in modellen van zorgverlening en verpleegkundige praktijken. Ook stimuleert een studiereis studenten om zich verder te ontwikkelen in taalvaardigheden, presenteren van werkwijzen in het eigen land en de student leert om te gaan met de onzekerheid die het stage lopen in een ander land met zich meebrengt. De Masteropleiding Advanced Nursing Practice van de Hogeschool Rotterdam ontwikkelt voor studenten een internationale studiereis naar de Verenigde Staten als onderdeel van het curriculum. Voor en na de studiereis is aan studenten een vragenlijst voorgelegd om inzicht te krijgen in het effect van de reis op de visie van studenten op hun rol als NP en heeft het hen aangemoedigd om deze rol verder te ontwikkelen? In het artikel worden eerst achtergronden belicht over de ontwikkeling van de functie van nurse practitioner en van de masteropleiding, vervolgens wordt verslag gedaan van de activiteiten om de studiereis te realiseren en de resultaten van de vragenlijsten.

In dit artikel

Ontwikkelen van de rol van de Nurse Practitioner in Nederland
De Masteropleiding Advanced Nursing Practice bij de Hogeschool Rotterdam
Een internationale studiereis in het curriculum
Ontwikkeling van een internationaal uitwisselingsprogramma
Evaluatie
Conclusie
Referenties

Referenties

  1. ANA. (1995). Nursing's Social Policy Statement. American Nurses Association, Washington, DC, USA.
  2. Button, L., Green, B., Tengnah, C., Johansson, I., & Baker, C. (2005). The impact of international placements on nurses' personal and professional lives: literature review. Journal of Advanced Nursing, 50 (3), 315-324.
  3. Maten, A, J., ter., & Pool, A. (2003). Startdocument Master Advanced Nursing Practice, Hogeschool Rotterdam. - Strategie en Onderwijs (2004). Nota Internationalisering. Hogeschool Rotterdam.
  4. Scholes, J., & Moore, D. (2000). Clinical exchange: one model to achieve culturally sensitive care. Nursing Inquiry, 7 (1), 61-71.
  5. www.globalhealth.gov/reportspublications.shtml geraadpleegd op 20 december 2006.
  6. www. who.int/healthinfo/survey geraadpleegd op 20 december 2006.