Overige

Sterke schakels: waar leer je leren?

Sterke schakels: waar leer je leren?

In dit artikel wordt verslag gedaan van de pilot 'Sterke Schakels' aan de HBO-V opleiding van de ASN . Een spannende ervaring voor een groep vierdejaars studenten aan de Amsterdam School of Nursing (ASN). De studenten waren gewend om op school in projectvorm aan een fictieve opdracht te werken. Maar nu ontvingen zij een échte projectopdracht vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC). De uitvoering moest op de verpleegafdeling plaatsvinden en het eindproduct zou daar ook echt gebruikt gaan worden. Ook de verpleegkundigen bevonden zich op onbekend terrein, wie ging de studenten begeleiden en wie is er verantwoordelijk voor hen?

In dit artikel

Aanleiding
Probleemstelling
Vraagstelling
Voorbereiding
Uitvoering
Knelpunten tijdens het traject
Het eindproduct van de studenten
Evaluatie van het project
Gesignaleerde knelpunten op basis van de evaluatie
Discussie
Onderwijskundige beschouwing
En nu verder?
Literatuur

Referenties

  1. ASN: Amsterdam School of Nursing, een samenwerkingsverband tussen de HBO-V (Hogeschool van Amsterdam, het opleidingscentrum AMC (Amsterdam Medisch Centrum) en de masteropleiding Evidence Based Practice (AMC/UvA (Universiteit van Amsterdam)
  2. Dit is een evaluatiemethode, waarin door een onafhankelijk forum aan patiënten gevraagd wordt hoe zij de geboden zorg ervaren hebben. Dit in bijzijn van betrokkenen in de zorg (verpleegkundigen, artsen, paramedici, ander dienstverlenend personeel)