Overige

Selectieprocedure duaal- en BBL-studenten verpleegkunde

Selectieprocedure duaal- en BBL-studenten verpleegkunde

De zorg- en onderwijsinstellingen zijn voortdurend op zoek naar kwaliteitsverbetering ten aanzien van het voorkomen van uitval van studenten verpleegkunde duaal en BBL. Uitval van studenten is vervelend voor de student zelf. Gevoelens van frustratie en verlies aan zelfvertrouwen overmeesteren de studenten. Daarnaast wordt het leerbedrijf en de onderwijsinstelling geconfronteerd met onnodige kosten en organisatorische problemen zoals formatie- en roosterproblematiek.

Bronvermelding

  • Projectplan 'Selectie duaal- & BBL-studenten verpleegkundige opleidingen, P. van Putten, manager Verpleegkundige Opleidingen, Stafbureau Leerhuis Atrium MC Parkstad Heerlen, september 2005.
  • De activiteiten rond het projectplan 'Selectie duaal- & BBL-studenten verpleegkunde", N. Olfen en A. Jongbloed, praktijkdocenten Verpleegkundige Opleidingen, Stafbureau Leerhuis Atrium MC Parkstad Heerlen, oktober 2006.
  • De activiteiten rond het projectplan 'Selectie duaal- & BBL-studenten verpleegkunde', B. Swinkels, praktijkopleider Verpleegkundige Opleidingen, Mondriaan Zorggroep Heerlen, november 2006.
  • Groepswerk in het onderwijs, Gene Stanford, Uitgeverij Intro, Baarn, 1997 (ISBN 9055741353)