Interview

Bbl’ers begeleiden vmbo’ers

Bbl’ers begeleiden vmbo’ers

Sinds januari 2006 zetten het Meridiaan College (afdeling Stromenland, Amersfoort) en ROC Midden Nederland zich er gezamenlijk voor in hun leerlingen en studenten praktische ervaring te laten opdoen in de zorgsector. Dit doen ze door vmbo-leerlingen van de kadergerichte leerweg op de werkvloer te koppelen aan bbl’ers van niveau 3 (verzorgenden). Praktijkopleider Elsbet Verduijn (van Stichting Zeisterwoude Woon- en Zorgcentra): ‘Beiden leren daarvan, dus het mes snijdt aan twee kanten’.