Overige

Resultaatgericht leren en ontwikkelen (II)

Resultaatgericht leren en ontwikkelen (II)

Hoe resultaatgericht zijn we eigenlijk bezig met leren en ontwikkelen van medewerkers? In organisaties wordt behoorlijk geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers nemen regelmatig deel aan leertrajecten, trainingen en cursussen. Maar wat leveren deze investeringen eigenlijk op? Deze vraag is op dit moment des te actueler vanwege de bezuinigingen waar veel organisaties voor staan. Dit artikel gaat over leren en ontwikkelen met resultaat. Hoe doe je dat? Wat heb je ervoor nodig? En wat levert het op? De antwoorden komen uit de praktijk van zorginstellingen. Deel I verscheen in het vorige nummer van O & G. In dit tweede deel vooral aandacht voor bekwaamheden van gebruikers en gebruiksmogelijkheden.

In dit artikel

Bekwaamheden voor het toepassen van de 8-velden benadering
Inhoudelijke pijler (interne consistentie)
Relationele pijler (externe consistentie)
Op welke manieren is de 8-velden benadering te gebruiken?
Opbrengst 8-velden benadering
Literatuur

Literatuur

  1. Interne en externe consistentie van het opleidingsontwerp. Prof. dr. J.W.M. Kessels. Opleiders in organisaties, Capita Selecta, studenteneditie, pp 90-102 . Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1998.
  2. Succesvol ontwerpen, curriculumconsistentie in opleidingen. J.W.M. Kessels. Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1996.

Dit artikel had niet geschreven kunnen worden zonder nauwe samenwerking met vele zorginstellingen. Daar zijn de ervaringen met de 8-velden benadering opgedaan en nieuwe ideeën voor toepassingsmogelijkheden ontwikkeld en uitgeprobeerd. Speciale dank aan: Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord, Thuiszorg Den Haag, Stichting Sint Jacob, Pieter van Foreest, Deventer Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, De Waalborg en Bartiméus.