Overige

Leercoaching, kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen (II)

Leercoaching, kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen (II)

Het MBO maakt zich op voor het competentiegericht opleiden. De opdracht voor het MBO is beroeps-, leer- en burgerschapscompetenties aan te bieden waardoor de deelnemer wordt voorbereid op het succesvol functioneren in een beroep en in de maatschappij en een leven lang te blijven en te willen leren. Leercoaching, als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen kan hieraan een goede bijdrage leveren. Leercoaching is een begeleidingsmodel om de deelnemer te activeren en te motiveren steeds zelfstandiger te leren en om de begeleider structuur te bieden om de leercompetenties van de deelnemer te (leren) coachen. In het vorige nummer van Onderwijs & gezondheidszorg is leercoaching theoretisch toegelicht.

In dit artikel

Inleiding
Op welke manier is leercoaching ingezet en met welke ervaringen?
Wat zijn de resultaten tot nu toe van de 1e jaars BOL-groep?
Interpretatie van de resultaten
Referenties

Referenties

  1. Baks, R., Heslenfeld, C. (1999). Hoezo...begeleiden. Hoe? Zo!. Het kwadrantmodel van IPO Consult, in praktijk gebracht op scholengemeenschap Schravenlant. Schiedam: Mercator.
  2. Grinsven, L.C.M. van (2003). Krachtige leeromgevingen in het Middelbaar beroepsonderwijs: effect op Motivatie en Strategiegebruik bij zelfregulerend leren? Leiden: Universiteit Leiden.
  3. Hoeven, H.J. van (2005a). Leercoaching in het beroepsonderwijs. Begeleider; Een kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  4. Hoeven, H.J. van (2005b). Leercoaching in het beroepsonderwijs. Deelnemer; Een kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  5. Kolb, D.A. (1984). Experiental learning: experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall.

Met dank aan Marja Kranendonk en Huub Beurskens voor hun bijdrage aan het artikel. Zij zijn de coaches van de eerstejaars BOL-groep op het Albeda College.